J?zyk angielski online - bezp??atny kurs angielskiego


Zapisz się na płatne lekcje z nauczycielem

Lekcje z prywatnym nauczycielem: Angielski przez Skype

lekcja 11

Po powt??rzeniu wybranych zwrot??w i s????w z lekcji poprzedniej przechodzimy do lekcji 11. Dzi?? poznajemy nazwy miesi?cy. Uczymy si? tak??e m??wi? o tym, ??e co?? si? dzieje np. w styczniu czy w lutym. Uczymy si? p??r roku i cz???ci garderoby. Ka??de nowe s??owo mamy zapisane i mo??emy ods??ucha? go. Teraz ju?? b?dziesz potrafi?? powiedzie?, w co jest ubrana dana osoba.

Powt??rz s????wka i zwroty z lekcji 10:

Czy jeste?? Amerykaninem?????????????????
Ona jest Kanadyjk?????????????????????????????
Jest 12.13????????????????????????????????????????????
Jest 4.58??????????????????????????????????????????????
Jest 21.24????????????????????????????????????????????
Jest 8.49??????????????????????????????????????????????
On pochodzi z Polski????????????????????????
Ona pochodzi z Rosji????????????????????????
ch??opak ????????????????????????????????????????????????
dziewczyna????????????????????????????????????????????


Zapoznajmy si? z nazwami miesi?cy, pos??uchaj, potem powt??rz kilka razy nag??os:

Pos??uchaj JANUARY - stycze??
FEBRUARY - luty
MARCH - marzec
APRIL - kwiecie??
MAY - maj
JUNE - czerwiec
JULY - lipiec
AUGUST - sierpie??
SEPTEMBER - wrzesie??
OCTOBER - pa??dziernik
NOVEMBER - listopad
DECEMBER - grudzie??


Zawsze gdy chcemy powiedzie? ??e co?? si? sta??o w jakim?? miesi?cu m??wimy IN??..
np. IN JANUARY W STYCZNIU (pami?taj ??e przy dniach tygodnia dodajemy ON gdy chcemy powiedzie? np. w poniedzia??ek)
Powt??rz jeszcze raz wszystkie miesi?ce:

w styczniu
w lutym
w marcu
w kwietniu
w maju
w czerwcu
w lipcu
w sierpniu
we wrze??niu
w pa??dzierniku
w listopadzie
w grudniu


A teraz zapoznamy si? z porami roku. pos??uchaj i powt??rz kilka razy:

Pos??uchaj SPRING - wiosna
SUMMER - lato
AUTUMN - jesie??
WINTER - zimaW zimie, w lecie, na wiosn? czy na jesie?? m??wimy po angielsku dodaj?c r??wnie?? s????wko IN na pocz?tku np. IN WINTER??itd.

Dzi?? nauczymy si? odpowiada? na pytanie:
Pos??uchajWHAT ARE YOU WEARING? - Co masz na sobie?


Pos??uchajI AM WEARING?????????? - Mam na sobie??????


Zapoznajmy si? z nowymi s????wkami dotycz?cymi ubioru:

Pos??uchajSUIT - garnitur


Pos??uchajSHIRT - koszula


Pos??uchajTIE - krawat


Pos??uchajSOCKS - skarpety


Pos??uchajTROUSERS - spodnie


Pos??uchajJACKET - ??akiet, kurtka, marynarka


Pos??uchajJEANS - d??insy


Pos??uchajSKIRT - sp??dnica


Pos??uchajT-SHIRT - koszulka


Pos??uchajDRESS - sukienka


Pos??uchajSHOES - buty


Pos??uchajHIGH HEELS - buty na obcasie


Pos??uchajBOOTS - buty wysokie


Pos??uchajSWEATER - sweter


Pos??uchajBLOUSE - bluzka damska


przeczytaj i powt??rz:

Pos??uchaj WHAT ARE YOU WEARING?
I??M WEARING BLACK BLOUSE AND RED SKIRT.


Pos??uchaj WHAT ARE YOR WEARING?
I??M WEARING GREY SUIT AND WHITE TIE.


Pos??uchaj WHAT IS SHE WEARING?
SHE IS WEARING PINK DRESS AND SILVER HIGH HEELS.


Pos??uchaj WHAT IS HE WEARING?
HE IS WEARING BLUE TROUSERS AND WHITE T-SHIRT.


Pos??uchajTELL ME WHAT ARE YOU WEARING?
I??M WEARING????????????????????Przet??umacz na angielski podane zdania.
Powtarzaj g??o??no kilka razy:

1.Ja mam na sobie zielon? sukienk???????????????????????????????.
2.Ona ma na sobie czarny podkoszulek i szare spodnie??????????????.
3.on ma na sobie granatowy garnitur??????????????????????????????.
4.ja mam na sobie bia??? koszule i d??insy ????????????????????????.
5.Ona ma na sobie czerwon? sp??dnic? i bia??? bluzk???????????????.
6.ja mam na sobie czarny garnitur, szary krawat i szare buty??????????????.
7.Ja mam na sobie ??????ty ??akiet i niebiesk? sp??dnic?????????????????????.
8.On ma na sobie fioletowe spodnie i czarn? kurtk???????????????????????.
9.On ma na sobie zielone skarpety, zielone spodnie, czarn? koszul? i zielony krawat??????????????????????????????????????????????????????.
10.Ja mam na sobie bia??e buty, czarne spodnie, bia??? bluzk? i czarny ??akiet??????????????????????????????????????????????????????.


Powt??rzmy poznane dot?d rzeczy:

56 ??????????
100??????????
23????????????


Godziny:


13.50????????
12.00????????
0.00??????????
18.25????????
7.15??????????
22.34????????


Zwroty i wyrazy:

poniedzia??ek??????????????????
w listopadzie????????????????
we wtorek????????????????????????
na jesie??????????????????????????
spodnie????????????????????????????
Czy jeste?? francuzem?????????????????????????


Pos??uchajBYE, BYE

15.07.2007. 14:58

Ta treść nie została jeszcze Skomentowana.