Język angielski online - bezpłatny kurs angielskiego


Zapisz się na płatne lekcje z nauczycielem

Lekcje z prywatnym nauczycielem: Angielski przez Skype

lekcja 18

Powtarzamy zwroty poznane w lekcji 17. Dziś dowiesz się, jak powiedzieć, że czegoś nie potrafisz zrobić lub że coś potrafisz. Posłuchasz też, jak wygląda rozmowa przez telefon Toma z bratem Damiana. Dowiesz się także, co oznacza: will oraz jakie ma znaczenie przy tworzeniu zdań w czasie Future Simple.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 17:

W zeszłym roku………………
Wczoraj ………………………
Byłem wczoraj w pracy …………………
Czy ona kupiła wczoraj mięso?…………………
Nie miałam kota w zeszłym roku ……………
Czy Tom miał czerwony samochód?…………………
Ania nie była w Anglii w zeszłym roku……………
Jutro ………………………
w zeszły weekend…………………
Dziś ………………………
W zeszły poniedziałek………………


PosłuchajI CAN …………… - umiem, potrafię
I CANNOT ( I CAN’T) ………… - NIE umiem, nie potrafię


PosłuchajUMIEM ŚPIEWAĆ - I CAN SING


Odmień przez pozostałe osoby podane zdanie
…………………
…………………
…………………
…………………


PosłuchajI can swim………


PosłuchajI can speak English……………


PosłuchajI can run (biegać)………………


PosłuchajI can dance ( tańczyć) ……………


PosłuchajI can play the guitar ( grać na gitarze) ……………


Teraz te same zdania, tylko że zaprzeczamy. Czyli:

1. I can’t sing. Nie umiem śpiewać. 2……………………………
3……………………………
4……………………………
5……………………………
6……………………………


Przetłumacz

1.Potrafię pływać ……………
2.Ona nie umie grać na gitarze ………………………
3.My nie umiemy mówić po Niemiecku ……………
4.Ja umiem mówić po polsku………………………………
5.On umie biegać ………………………
6.Oni potrafią tańczyć …………………


PosłuchajTALKING ON THE PHONE


Reading and listening - czytanie i słuchanie

Posłuchaj DAMIAN’S BROTHER: hello?
TOM: hi there. It’s Tom here. Is Damian there, please?
DAMIAN’S BROTHER: Yes he is. I will get him for you.
TOM: thanks very much……….
DAMIAN: hi Tom!!!
TOM: Hi there . Listen….. good news!!! I have got tickets for speedway in York this afternoon. Can you come?
DAMIAN: Oh, no. I’m sorry. I can’t. I always play football on Sunday afternoon.
TOM: OK I understand.
DAMIAN: what about Lisa?
TOM: she hates speedway. I am sure she thinks it is dangerous. Bye then.
DAMIAN: Yes, see you…


NOWE SŁÓWKO ----WILL---POJAWIA SIĘ W ZDANIACH

PosłuchajWILL


I will call later - Zadzwonię później
She will be back At 5pm - Ona wróci o 17


CZAS FUTURE SIMPLE
PosłuchajFUTURE SIMPLE

CZAS FUTURE SIMPLE - czyli czas przyszły. Używamy go by mówić że coś się stanie albo coś zrobimy w przyszłości czyli jutro , pojutrze, za rok i tak dalej.

BUDOWA:
OSOBA + WILL + CZASOWNIK W ZWYKŁEJ FORMIE

PRZYKŁAD:
Posłuchaj I will be back tomorrow - Wrócę jutro
She will play the piano tomorrow - Ona jutro będzie grać na pianinie.
Tom will go to England next year - Tom za rok pojedzie do Anglii.Zawsze dajemy pierwsze OSOBĘ, potem WILL a następnie czasownik. Nie robimy żadnych zmian z czasownikiem czy słówkiem will.
PYTANIA TWORZYMY PRZEZ INWERSJĘ CZYLI słówko WILL przechodzi na początek zdania

BUDOWA: WILL + OSOBA+ CZASOWNIK W ZWYKŁEJ FORMIE

PRZYKŁAD:
Posłuchaj Will I go to London tomorrow? - Czy jutro pojadę do Londynu?
Will She play volleyball next week? - Czy ona będzie grała w siatkówkę za tydzień?


PRZECZENIA tworzymy dodając do słówka WILL słówko NOT

BUDOWA: OSOBA + WILL + NOT+ CZASOWNIK W ZWYKŁEJ FORMIE

PRZYKŁAD:
PosłuchajI will not go to Kraków next Monady - Nie pojadę do Krakowa w następny poniedziałek.


PosłuchajWILL + NOT = WON’T


czyli:
I will not go to London - Nie pojadę do Londynu. albo:
I won’t go to London.

CHANGE INTO QUESTIONS AND NEGATIVE - zamień na pytania i przeczenia

1.I will fly to New York next year……………………………………
2.She will play the guitar next week……………………………………
3.We will buy a new house next month ………………………………
4.They will watch a film on TV tomorrow………………………………
5.My mother will sing a song on TV…………………………………
6.You will do your homework tomorrow………………………………


TRANSLATE INTO ENGLISH

1.Ja jutro pojadę do Londynu…………………
2.ON jutro będzie grał w koszykówkę……………
3.My polecimy do Paryża za tydzień………………
4.Wy nie będziecie grać w piłkę nożną jutro………………
5.Ona nie pojedzie do Warszawy jutro…………………
6.Czy Tom będzie kupował nowy samochód za rok?…………………………


PosłuchajBYE, BYE

16.07.2007. 23:40

Ta treść nie została jeszcze Skomentowana.