J?zyk angielski online - bezp??atny kurs angielskiego


Zapisz się na płatne lekcje z nauczycielem

Lekcje z prywatnym nauczycielem: Angielski przez Skype

lekcja 2

Przyst?puj?c do lekcji drugiej powtarzamy zwroty z pierwszych zaj??. W dalszej cz???ci mamy proste dialogi, na podstawie kt??rych uczymy si?, jak zapyta? kogo?? o samopoczucie i jak odpowiedzie? na tak postawione pytanie. Poznajemy zwroty i s??owa dotycz?ce naszego samopoczucia, pochodzenia i wykonywanego zawodu oraz ulubionych zaj??.

Powt??rz zwroty z poprzedniej lekcji:

Dzie?? dobry
Dobry wiecz??r
Dzi?kuj?
Na imi? mam
Mi??o ci? pozna?
A ty?

Pos??uchajA: HELLO JANE.
B: HELLO ANN, HOW ARE YOU?
A: THANKS, I??M FINE. AND YOU?
B: I??M FINE THANKS.


Prze?wicz zwroty:
Pos??uchajHOW ARE YOU? - Jak si? masz?


Pos??uchajI??M FINE - mam si? dobrze


Pos??uchaj jeszcze raz dialogu. Spr??buj go powt??rzy? z pami?ci, co najmniej 2 razy

A: HELLO????.
B: ????????????. HOW ARE YOU?
A: ????????????????????????.
B: ???????????????? THANKS.


Zwrotu I??M FINE ?? u??ywamy gdy chcemy drugiej osobie powiedzie? ??e mamy si? dobrze, nie ??wietnie i nie ??le. Na pytanie HOW ARE YOU? Anglicy odpowiadaj? kr??tko, nie tak jak Polacy, kt??rzy zaczynaj? opowiada? jak im si? powodzi. Anglicy m??wi?:

Pos??uchajI??M VERY WELL - MAM SI? ??WIETNIE


Pos??uchajI??M FINE - MAM SI? DOBRZE


Pos??uchajI??M OK - WSZYSTKO U MNIE WPORZ?DKU


Pos??uchajI??M NOT VERY WELL - MAM SI? NIENAJLEPIEJ


Pos??uchaj LISTEN - Pos??uchaj


Pos??uchajHELLO! MY NAME IS ROB. I COME FROM DUNDEE, A TOWN ON THE EAST COAST OF SCOTLAND. I??M A STUDENT. I STUDY ENGLISH AND GERMAN.


I COME FROM - pochodz? z
A TOWN - miasteczko
ON THE EAST COAST - na wschodnim wybrze??u
I??M A STUDENT - jestem studentem
I STUDY ENGLISH AND GERMAN - Ucz? si? angielskiego i niemieckiego


Zapisz us??yszane zwroty:
Pos??uchaj1??????????????????????


Pos??uchaj2????????????????????


Pos??uchaj3????????????????????


Pos??uchaj4????????????????????


Pos??uchaj5????????????????????


Jeszcze raz prze?wicz powy??sze zdania. Uzupe??nij tekst:

HELLO! ?????????? ROB. I ???????????? DUNDEE,
A ??????.ON THE ????????????.
OF SCOTLAND. ??????????????.STUDENT.
I??????????????????????????????????????????.


Pos??uchajHELLO!! MY NAME IS SANDRA. I??M A SHOP ASSISTANT. I COME FROM GDA??SK, A CITY IN THE NORTH OF POLAND. I LIKE SPORT AND MUSIC.


I??M A SHOP ASSISTANT - jestem sprzedawc?( ekspedientk?)
A CITY - miasto (wi?ksze ni?? town)
IN THE NORTH - na p????nocy
POLAND - Polska
I LIKE - lubi?
SPORT AND MUSIC - sport i muzyk?


Powt??rz powy??szy tekst 2 razy wyra??nie i g??o??no!!!

Zapisz us??yszane zwroty:

Pos??uchaj6??????????????????????


Pos??uchaj7??????????????????????


Pos??uchaj8??????????????????????


Pos??uchaj9??????????????????????


Pos??uchaj10??????????????????????


Jeszcze raz prze?wicz powy??sze zdania. Uzupe??nij tekst:

HELLO! MY NAME?????????????? I??M A ???????????????????????? I????????????????.. GDA??SK, A ??????????.. IN THE ??????????????. POLAND. I ????????????????????????.AND ??????????????????

Pos??uchajBYE BYE

14.07.2007. 09:49

Ta treść nie została jeszcze Skomentowana.