Język angielski online - bezpłatny kurs angielskiego


Zapisz się na płatne lekcje z nauczycielem

Lekcje z prywatnym nauczycielem: Angielski przez Skype

lekcja 3

Powtarzamy zwroty z lekcji drugiej dotyczące samopoczucia oraz wykonywanego zawodu i pochodzenia. Poznajemy nowe słowa w kontekście pytań o imię i nazwisko. Po trzeciej lekcji będziemy potrafili prawidłowo przedstawić się, powiedzieć skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy, czym się zajmujemy oraz odpowiedzieć na pytanie, czy mamy żonę lub męża. W lekcji trzeciej mamy dłuższe dialogi, które wskazują na to, w jaki sposób możemy prowadzić rozmowę dotyczącą nas samych. Uczymy się również konwersacji poprzez zadawanie pytań drugiej osobie i odpowiadanie na jej pytania.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 2:

Mam się świetnie
mam się nie najlepiej
Miasteczko
Miasto
Jestem studentem
Jestem sprzedawcą
Uczę się angielskiego i niemieckiego


Zapoznajmy się z pytaniami:
Jeśli na niektóre znasz odpowiedź, spróbuj jej udzielić.

Posłuchaj1. WHAT’S YOUR NAME? - Jak masz na imię?


Posłuchaj2. WHAT’S YOUR SURMANE? - Jak masz na nazwisko?


Posłuchaj3. WHERE ARE YOU FROM? - Skąd pochodzisz?


Posłuchaj4. WHERE DO YOU LIVE? - Gdzie mieszkasz?


Posłuchaj5. HOW MANY LANGUAGES DO YOU SPEAK? - Iloma językami mówisz?


Teraz nauczymy się odpowiedzi na zadane wyżej pytania:

Posłuchaj1.MY NAME IS………… - Na imię mam………


Posłuchaj2. MY SURNAME IS……… - Moje nazwisko to……


Posłuchaj3. I’M FROM… - Pochodzę z…( np. Polski)


Posłuchaj4. I LIVE IN ……… - Mieszkam w ………


Posłuchaj5. I SPEAK ……… - Mówię po…(np. angielsku)


Znając nowe zwroty, posłuchaj dialogu:

PosłuchajA: HELLO, MY NAME IS TOM. WHAT’S YOUR NAME? B: MY NAME IS JOHN.
A: WHAT’S YOUR SURNAME?
B: MY SURNAME IS BROWN.
A: NICE TO MEET YOU JOHN.
B: NICE TO MEET YOU TOM. WHERE ARE YOU FROM?
A: I’M FROM POLAND. AND YOU?
B: I’M FROM ENGLAND.
A: WHERE DO YOU LIVE?
B: I LIVE IN LONDON. AND YOU, TOM?
A: I LIVE IN KATOWICE.
B: HOW MANY LANGUAGES DO YOU SPEAK?
A: I SPEAK POLISH AND ENGLISH.


Jeszcze kilka nowych zwrotów:

PosłuchajI SPEAK POLISH AND ENGLISH - mówię po polsku i angielsku


PosłuchajI’M FROM ENGLAND - pochodzę z Anglii


Powtórz dialog 2 razy i spróbuj odtworzyć go z pamięci. Dopowiedz brakujące zwroty:

A: HELLO, MY NAME IS TOM.
……………………NAME?
B: MY NAME IS JOHN.
A: WHAT’S…………………?
B: MY SURNAME IS BROWN.
A: NICE TO MEET YOU JOHN.
B: …………………………TOM.
…………………………….FROM?
A: …………………POLAND. AND YOU?
B:……………………………….
A: WHERE …………………?
B: I LIVE IN LONDON. AND YOU, TOM?
A:…………………………….
B: HOW MANY …………………………SPEAK?
A: I SPEAK………………………………….


Powiedz po angielsku:

Na imie mam Adam
Mieszkam w Gdyni
Pochodzę z Anglii
Mówię po polsku i angielsku
Moje nazwisko to Kowalski


Posłuchaj kolejnego dialogu i zapoznaj się ze słówkami:

PosłuchajA: MY NAME IS ROB BROWN. I’M FROM ENGLAND.
B: I’M KLAUS. I’M FROM GERMANY. I SPEAK GERMAN AND ENGLISH.
A: I SPEAK POLISH AND ENGLISH. WHAT DO YOU DO KLAUS?
B: I’M A STUDENT. AND YOU?
A: I’M DOCTOR.
B: ARE YOU MARRIED?
A: YES, I AM. AND YOU?
B: NO, I’M NOT.


WHAT DO YOU DO - Co robisz ? ( ogólne pytanie, odpowiadamy na nie zazwyczaj jaki mamy zawód) NIE MÓWIMY CO TERAZ ROBIMY, tylko ogólnie.
I’M DOCTOR - Jestem lekarzem
ARE YOU MARRIED? - Czy jesteś żonaty?
YES, I AM - Tak, jestem
NO, I’M NOT - Nie, nie jestem

Na wszystkie pytania zaczynające się od ARE YOU…? Odpowiadamy:
YES, I AM gdy się zgadzamy albo NO, I’M NOT gdy się nie zgadzamy z pytaniem. Oto przykład:

ARE YOU AN ACTOR? NO, I’M NOT. - Jesteś aktorem? Nie, nie jestem.


Przećwicz całą lekcję jeszcze raz. Powtórz wszystkie zwroty. Gdy je opanujesz możesz przejść do kolejnej lekcji. Z czasem będzie się pojawiać coraz więcej słówek i zwrotów, dlatego należy solidnie opanować podstawy.

Powtórz zwroty :
Jak masz na nazwisko?
Czy jesteś żonaty?
Co robisz?
Nie, nie jestem
Jestem lekarzem
Mówię po niemiecku
Pochodzę z Anglii
Mieszkam w Warszawie


PosłuchajBYE BYE

14.07.2007. 11:05

Ta treść nie została jeszcze Skomentowana.