Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Przymiotniki w języku angielskim, tak samo jak w języku polskim, mają stopień wyższy i najwyższy.
Oto przykład w języku polskim:

wysoki – wyższy – najwyższy

dalej

Lekcja 39 – formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem …

dalej

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Rzeczownik policzalny (countable noun) występuje w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Możemy go używać w obu tych formach.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?…

dalej

Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Czasu Future Simple używamy w
dalej

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcję there is i there are stosujemy, kiedy chcemy wskazać, że coś się gdzieś znajduje.

There is – jest, znajduje się

there are – są, znajdują się

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Liczba …
dalej

Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Przymiotniki w języku angielskim, tak samo jak w języku polskim, mają stopień wyższy i najwyższy.
Oto przykład w języku polskim:

wysoki – wyższy – najwyższy

dalej

Lekcja 39 – formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem …

dalej

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Rzeczownik policzalny (countable noun) występuje w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Możemy go używać w obu tych formach.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?…

dalej

Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Czasu Future Simple używamy w
dalej

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcję there is i there are stosujemy, kiedy chcemy wskazać, że coś się gdzieś znajduje.

There is – jest, znajduje się

there are – są, znajdują się

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Liczba …
dalej

Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Przymiotniki w języku angielskim, tak samo jak w języku polskim, mają stopień wyższy i najwyższy.
Oto przykład w języku polskim:

wysoki – wyższy – najwyższy

dalej

Lekcja 39 – formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem …

dalej

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Rzeczownik policzalny (countable noun) występuje w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Możemy go używać w obu tych formach.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?…

dalej

Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Czasu Future Simple używamy w
dalej

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcję there is i there are stosujemy, kiedy chcemy wskazać, że coś się gdzieś znajduje.

There is – jest, znajduje się

there are – są, znajdują się

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Liczba …
dalej