Lekcja 20 – Zdania pytające – Present Continuous

Lekcja 20 – Zdania pytające – Present Continuous

Budowa zdania pytającego w czasie Present Continuous

„To be” (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

Zdania pytające w czasie Present Continuous

Am I working? – Czy ja pracuję?

Are you working? – Czy ty pracujesz?

Is he working? – Czy on pracuje?

Is she working? – Czy ona pracuje?

Is it working? – Czy ono pracuje?

Are we working? – Czy my pracujemy?

Are you working? – Czy wy pracujecie?

Are they working? – Czy oni pracują?

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.