Lekcja 21 – Zdania przeczące – Present Continuous

Lekcja 21 – Zdania przeczące – Present Continuous

Budowa zdania przeczącego w czasie Present Continuous

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

Możemy zastosować formę długą lub krótką:

are not = aren’t

is not = isn’t

W taki sposób poznaliśmy zasady tworzenia oraz sytuacje,w jakich używamy czasu Present Continuous.

Zdania przeczące w czasie Present Continuous

I am not working. ? Ja nie pracuję.

You are not working. – Ty nie pracujesz.

He is not working. – On nie pracuje.

She is not working. – Ona nie pracuje.

It is working. – Ono nie pracuje.

We are not working. – My nie pracujemy.

You are not working. – Wy nie pracujecie.

They are not working. – Oni nie pracują.