Lekcja 22 – Czasowniki modalne – ?can?

Lekcja 22 – Czasowniki modalne – ?can?

Czasowniki modalne: Czasowniki modalne mówiące o umiejętnościach (can/can’t)

Czasowniki specjalne (Special Verbs) dzielimy na dwie grupy: czasowniki posiłkowe (Auxiliary Verbs) oraz czasowniki ułomne (Defective Verbs) zwane również czasownikami modalnymi (Modal Verbs). Własnie do czasowników modalnych zaliczamy ?can?.

Czasownik ?can? ma formy czasu teraźniejszego ?can? i czasu przeszłego ?could? jednakowe dla wszystkich osób.

Forma ?can? oznacza możliwość lub umiejętność wykonania czynności.

Przykłady:

I can lend you my book. – Mogę ci pożyczyć książkę.

Can i have my umbrella? – Czy moge dostać mój parasol?

Can I help you? – Czy moge ci pomóc?

Can you swim? – Czy umiesz pływać?

I cannot give you any information. – Nie mogę udzielic ci żadnych informacji

I can’t give you any information. – Nie mogę udzielic ci żadnych informacji

I can’t dance. – Nie umiem tańczyć.

Zwróć uwagę na:

cannot i can’t

cannot to forma długa

can’t to forma krótka

Teraz zapoznamy się z formą ?could?.

Formy ?could? używamy, kiedy chcemy wyrazić że mogliśmy coś wykonać w przeszłości (lub że ktoś mógł coś wykonać w przeszłości).

Przykłady:

She could dance when she was five. – Ona umiała tańczyć kiedy miała pięć lat.

I could speak english when I was in England. – Potrafiłem mówić po angielsku kiedy byłem w Anglii.

We could swim when we was five. – Umieliśmy pływać kiedy mieliśmy pięć lat.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.