Lekcja 28 ? Zaimek ?it?

Lekcja 28 ? Zaimek ?it?

W tej lekcji zapoznasz się z zaimkiem ?it?. Następnie poznasz również nowy czas – nadeszła pora na Past Simple. Kolejno przedstawimy przysłówki częstotliwości (always, never, often, etc.) i inne podstawowe przysłówki oraz ich miejsce w zdaniu.

Zaimek ?it?

Zaimka „it” używamy do określania przedmiotów i zwierząt.

it – to

Przykłady:

This is my dog. It is very nice. – To mój pies. On (to) jest bardzo miły.

I have a cat. It is black. – Mam kota. On (to) jest czarny.

W języku polskim użylibyśmy w tym przypadku słowa: on. Natomiast w angielskim użyjemy „it” (to), a nie „he” lub „she”. He (on), she (ona) to zaimki osobowe 3 osoby liczby pojedynczej. Używamy ich kiedy mówimy o osobach, np. on jest lekarzem, ona jest poetką. Jednak w przypadku rzeczy lub zwierząt, użyjemy zaimka „it” (to).

„it” możemy również powiedzieć, mówiąc o dziecku. Kiedy nie znamy płci dziecka, i nie możemy uzyc „he” lub „she”, użyjemy „it”.

Zaimka „it” możemy użyć do mówieniu o czasie, dacie i pogodzie.

Przykłady:

It is Monday. – Jest poniedziałek.

It is 10 o’clock. – Jest dziesiąta.

It is 22 juli. – Jest 22 lipca.

It is very far from me. – To jest bardzo daleko ode mnie.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.