Lekcja 34 – Czasowniki modalne: can, could, may i might – porównanie

Lekcja 34 – Czasowniki modalne: can, could, may i might – porównanie

W dzisiejszych zajęciach czasowniki modalne: ?could?, ?may? i ?might? ? także w kontekście pytań. Dodatkowo, pytania z ?can?. Ponadto, poznasz konstrukcję z there is oraz there are.

Czasowniki modalne: can, could, may i might – porównanie

can – za pomocą „can” możemy wyrazić dość duże, obiektywnie istniejące prawdopodobieństwo
could – za pomocą „could” wyrażamy umiarkowane prawdopodobieństwo
may – czasownik „may” ma znaczenie: być może coś ma/będzie miało miejsce
might – używamy w takim znaczeniu, że: coś mogłoby mieć miejsce

Dokładniej zajmiemy się czasownikami could, may i might, z pominięciem can, który to czasownik poznałeś już w naszych wcześniejszych zajęciach.

Przypominamy jednak tworzenie pytań z ?can?. Forma ?can? oznacza możliwość lub umiejętność wykonania czynności. ?Can? bardzo często używamy w pytaniach o możliwość lub umiejętność wykonania czynności.

Przykłady:

Can you lend me book? – Czy możesz pożyczyć mi książkę?

Can you run? – Czy potrafisz boegać?

Can you sweam? – Czy potrafisz pływać?

Can you dance? – czy umiesz tańczyć?

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.