Lekcja 7 – Przymiotniki dzierżawcze

Lekcja 7 – Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, your, their)

Przymiotniki dzierżawcze w liczbie pojedynczej

my – mój, moja, moje, moi

your – twój, twoja, twoje

his – jego

her – jej

its – jego, jej

Przymiotniki dzierżawcze w liczbie mnogiej

our – nasz, nasza, nasze

your – wasz, wasza, wasze

their ? ich

Przykłady:

my book – moja książka

your apples – twoje jabłka

his friends – jego przyjaciele

my car – mój samochód

my dog – mój pies

their keys – ich klucze

your houses – twoje domy

her dress – jej sukienka

our computer – nasz komputer

my toy – moja zabawka

their sisters – ich siostry

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.