Lekcja 8 – Czas teraźniejszy prosty – Present Simple

Lekcja 8 – Czas teraźniejszy prosty – Present Simple
Present Simple

Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Pierwszy i podstawowy czas gramatyczny.

Budowa zdania w czas teraźniejszym prostym Present Simple:

podmiot/osoba (subject) + czasownik w formie podstawowej (verb)

Używamy go mówiąc o:

1. czynności będącej w zwyczaju lub powtarzającej się.


Przykład:

I work five days a week. – Pracuję pięć dni w tygodniu.

I eat one apple everyday. – Jem jedno jabłko dziennie.

2. czynności charakteryzującej osobę lub rzecz.
Przykład:

I like wather. – Lubie wodę.

He likes milk. – On lubi mleko.

3. czynności, która jest uznawana za fakt nie podlegający wątpliwości.
Przykład:

The sun rises in the east. – Słońce wschodzi na wschodzie.

Na kolejnych lekcjach poznasz przykłady zdań twierdzących, pytających oraz przeczących w czasie Present Simple wraz z odmianą przez osoby.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.