Lekcja 10 – Zdania pytające – Present Simple

Lekcja 10 – Zdania pytające – Present Simple

Budowa zdania pytającego w czasie teraźniejszym Present Simple

Liczba pojedyncza:

Do + Osoba (I, You) + czasownik w formie podstawowej

Does + Osoba (He, She, It) + czasownik w formie podstawowej

Liczba mnoga

Do + Osoba (We, You, They) + czasownik w formie podstawowej

Słowo ‚do’ tutaj używane można tłumaczyć jako polskie „czy”. Uwaga! Należy to traktować tylko jako porównanie z językiem polskim, słowo ‚do’ wskazuje nam na to że mamy do czynienia z pytaniem w czasie teraźniejszym Present Simple.

Użycie zdania pytającego, czasownik „work” – pracować:

Do I work? – Czy ja pracuję?

Do you work ? Czy ty pracujesz?

Does he work? – Czy on pracuje?

Does she work? – Czy ona pracuje?

Does it work? – Czy ono pracuje?

Do we work? – Czy my pracujemy?

Do you work? – Czy wy pracujecie?

Do they work? – Czy oni pracują?

Zwróć uwagę na to, że trzecia osoba liczby pojedynczej ma formę ?does?. Natomiast czasownik trzeciej osoby liczby pojedynczej nie ma już końcówki ?s?. W każdym przypadku wygląda tak samo, np. work, eat itd.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.