Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Kolejną ważną sprawą jest to, że tak może być tworzony stopień wyższy i najwyższy od przymiotników jednosylabowych.

Przykłady:

czyli:

czyli:

Przykłady:

czyli:

czyli:…

dalej

Lekcja 39 – formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem …

dalej

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?

Przykłady:

[/box]

Rzeczowniki niepoliczalne tylko w liczbie mnogiej

Możemy również spotkać takie rzeczowniki, które mają swoją formę …

dalej

Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Przykłady:

W zdaniach postaci czasu …

dalej

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Konstrukcja zdania pytającego z There is, there are

Konstrukcja zdania przeczącego z There is, there are

Przykłady:

Przykłady:…

dalej

Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Kolejną ważną sprawą jest to, że tak może być tworzony stopień wyższy i najwyższy od przymiotników jednosylabowych.

Przykłady:

czyli:

czyli:

Przykłady:

czyli:

czyli:…

dalej

Lekcja 39 – formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem …

dalej

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?

Przykłady:

[/box]

Rzeczowniki niepoliczalne tylko w liczbie mnogiej

Możemy również spotkać takie rzeczowniki, które mają swoją formę …

dalej

Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Przykłady:

W zdaniach postaci czasu …

dalej

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Konstrukcja zdania pytającego z There is, there are

Konstrukcja zdania przeczącego z There is, there are

Przykłady:

Przykłady:…

dalej

Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Kolejną ważną sprawą jest to, że tak może być tworzony stopień wyższy i najwyższy od przymiotników jednosylabowych.

Przykłady:

czyli:

czyli:

Przykłady:

czyli:

czyli:…

dalej

Lekcja 39 – formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem …

dalej

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?

Przykłady:

[/box]

Rzeczowniki niepoliczalne tylko w liczbie mnogiej

Możemy również spotkać takie rzeczowniki, które mają swoją formę …

dalej

Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Przykłady:

W zdaniach postaci czasu …

dalej

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Konstrukcja zdania pytającego z There is, there are

Konstrukcja zdania przeczącego z There is, there are

Przykłady:

Przykłady:…

dalej