Past Simple

Lekcja 31 – Zdania pytające ? Past Simple Możliwość komentowania Lekcja 31 – Zdania pytające ? Past Simple została wyłączona

Lekcja 31 – Zdania pytające ? Past Simple

Aktywny: by on Sie 4, 2014 in Angielski poziom A1, Past Simple

Budowa zdania pytającego w czasie Past Simple. Możemy zadawać pytania ogólne lub pytania szczegółowe. Przykład: Did you work here? – Czy tu pracowałeś? Przykład: What did you do here? – Co tu robiłeś? Przykłady zdań pytających w czasie Simple Past...

dalej
Lekcja 29 – Czas przeszły prosty – Past Simple Możliwość komentowania Lekcja 29 – Czas przeszły prosty – Past Simple została wyłączona

Lekcja 29 – Czas przeszły prosty – Past Simple

Aktywny: by on Sie 4, 2014 in Angielski poziom A1, Past Simple

Past Simple Dziś poznamy kolejny nowy czas: Past Simple Jest to czas przeszły prosty. Na początku dowiesz się, kiedy używamy czasu Past Simple. Czasu Past Simple używamy najczęściej gdy mówimy o: Przykłady: I worked hard yesterday. – Wczoraj ciężko...

dalej