Lekcja 11 – Zdania przeczące – Present Simple

Lekcja 11 – Zdania przeczące – Present Simple

Zdania przeczące

I do not work ? nie pracuję

You do not work ? nie pracujesz

He does not work ? on nie pracuje

She does not work ? ona nie pracujecie

It does not work ? to nie pracuje

We do not work ? my nie pracujemy

You do not work ? wy nie pracujecie

They do not work ? oni nie pracują

Zwróć uwagę na operator ?do? oraz ?does?. Does występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej.