Lekcja 14 – Czasownik “to be” w czasie Present Simple

Lekcja 14 – Czasownik “to be” w czasie Present Simple

Czasownik “to be” w czasie Present Simple

Pod spodem przedstawiamy odmianę czasownika “to be” w czasie Present Simple

l.p

I am – jestem

you are – jesteś

he/she/it is ? jest

l.m

we are – jesteśmy

you are – jesteście

they are ? są

Teraz zatem możesz budować na tej podstawie samodzielnie zdania.

Oto przykład:

I am a girl. – Jestem dziewczyną.

You are a girl. – Jesteś dziewczyną.

He is a boy. – On jest chłopcem.

She is a girl. – Ona jest dziewczyną.

It is a dog. – To jest pies.

We are here. – My tu jesteśmy.

You are here. – Wy tu jesteście.

They are here. – Oni tu są.

hastagi na stronie:

#forma czasownika to be present simple