Lekcja 17 ? Poziom A0 ? Przyszłość i przeszłość

Lekcja 17 ? Poziom A0 ? Przyszłość i przeszłość

Na początku lekcji 17 mamy powtórzenie dat z poprzedniej lekcji. Nie powinno to już stanowić dla Ciebie problemu.

Dziś poznasz słowa dzięki którym będziesz potrafił określić przyszłość bliższą lub dalszą lub powiedzieć o tym, co działo się w przeszłości, np. wczoraj, jutro, rok temu itd.

Lekcja 17 to również porcja nowej gramatyki. Poznasz dziś czas przeszły oraz zasadę jego tworzenia. Nauczysz się tworzyć zdania przeczące w nowo poznanym czasie.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 16:

pierwszy dom????????

trzeci samochód?????

dwudziesty-czwarty maja ?????????????????

osiemnasty lipca ????????????????????????

trzydziesty grudnia ?????????????????????

ZAPISZ USŁYSZANIE DATY:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

NEW WORDS

Posłuchaj

TODAY – dzisiaj

LAST WEEKEND – w zeszły weekend

LAST YEAR – w zeszłym roku

LAST TUESDAY -w zeszły wtorek

TOMORROW – jutro

NEXT YEAR – w przyszłym roku

YESTERDAY – wczoraj

NEXT SUNDAY – w następną niedzielę

CZAS PRZESZŁY – PAST SIMPLE

Posłuchaj

Czas przeszły prosty służy nam do mówienia o czynnościach które zrobiliśmy kiedyś czyli w przeszłości

Czas ten dotyczy czynności zakończonych By go poznać należy podzielić czasowniki na regularne i nieregularne.

Nieregularne znajdujemy w tabeli na końcu każdego słownika. Nauczymy się kilku form czasu przeszłego

Posłuchaj

BE (BYĆ) ? WAS, WERE

HAVE(MIEĆ)- HAD

GO ( IŚĆ)- WENT

SAY (POWIEDZIEĆ) ? SAID

DO(ROBIĆ)- DID

DO czasowników regularnych będziemy dodawać końcówkę ? ed!!!!!!

ZDANIE W PAST SIMPLE??????

Posłuchaj

I WAS IN GERMANY – byłem w Niemczech

WE WERE IN THE USA – byliśmy w USA

Forma was/were od czasownika być- be- jest podwójna? i zależy od osoby więc mamy

Posłuchaj

I WAS – byłem

YOU WERE – byłeś

SHE/HE/IT WAS??

WE WERE ????

YOU WERE????

THEY WERE???

W tym czasie po osobie dajemy czasownik w formie drugiej czyli przeszłej albo jeśli jest regularny to dodajemy mu końcówkę ?ed.

1.I played football yesterday. Wczoraj grałem w piłkę (play jest regularny)

2.Ona była wczoraj w Gdańsku???????

3.On był wczoraj w Katowicach??????

4.My byliśmy wczoraj w szkole??????

5.oni byli wczoraj w pracy?????????

6.On grał wczoraj na komputerze????

7.Wy wczoraj graliście w siatkówkę??????

8.Ona była w zeszłym roku w Brazylii????

9.My graliśmy w koszykówkę w zeszły wtorek????

10.I did a homework yesterday. Wczoraj zrobiłam zadanie

11.wczoraj zrobiłam ciasto?????????

12.wczoraj oglądałam TV????????(WATCH jest regularny)

PYTANIA???W PAST SIMPLE

Pytania tworzymy dając na początek tak zwany OPERATOR —DID—-a po nim osobę i czasownik?ale należy pamiętać że czasownik musi być w formie podstawowej?czyli popatrzmy na przykłady i omówmy je:

Posłuchaj

DID YOU GO TO LONDON YESTERDAY?

DID WE PLAY FOOTBALL ON MONDAY?

DID HE GO TO SCHOOL ON SATURDAY?

JEŚLI CZASOWNIK BYŁ REGULARNY TO ZABIERAMY MU TĄ KOŃCÓWKĘ ?ED A JEŚLI BYŁ NIE REGULARNY TO WRACA DO FORMY PODSTAWOWEJ.

Formy przeszłe czasowników:

Posłuchaj

GO ? WENT

FLY- FLEW

BE- WAS, WERE

SEE ? SAW

BUY- BOUGHT

PLAY ? PLAYED

STAY- STAYED

TAKE ? TOOK

WALK ? WALKED

HAVE- HAD

MAKE ? MADE

DO – DID

ZAMIEŃ ZDANIA TWIERDZĄCE NA PYTANIA.. pamiętaj że formę czasownika musimy zmienić do podstawowej.

Posłuchaj

1.I was in Gdansk last month??????????????

2.She went to church on Sunday????????????

3.My brother played volleyball????????????

4.I went to the USA last year?????????????

5.We took photos in Barcelona?????????????

6.They flew to the USA????????????????????

7.I saw her in the shop???????????????????

8.She made a big cake yesterday???????????

9.I had a cat and two dogs????????????????

10.We stayed in a beautiful hotel?????????

A TERAZ POWIEDZCIE MI CO ROBILIŚCIE WCZORAJ??

What did you do yesterday??????????????????

PRZETŁUMACZ ZDANIA I PYTANI NA JĘZYK ANGIELSKI W CZASIE PRZESZŁYM

TRANSLATE INTO ENGLISH

1.Wczoraj byłam w pracy????????????????

2.Czy ty wczoraj byłaś w pracy?????????

3.Tom miał czerwony samochód???????????

4.Czy Tom miał czerwony samochód???????

5.Ania była w Anglii w zeszłym roku????

READING – czytanka

Posłuchaj

I went to Rome last August with my girlfriend. We flew to Rome with British Airways.

We stayed for a week in a small hotel near the Colosseum. The hotel was nice and quite cheap.

During the day we walked around the city. We saw all famous places like the Colosseum and Saint Peter?s, and we threw a coin in the Trevi Fountain. We took a lot of photos. At night we went to restaurants and we had fantastic pasta and red wine. Our favorite restaurant was in the Piazza Navona. We bought a painting of some famous painter and my girlfriend bought some very expensive shoes.

We had a great time. Rome is full of history and has a special atmosphere, and Italian food is wonderful. We only had two problems: it was very hot and it was very difficult to cross the road.

ZNAJDZ WSZYSTKIE CZASOWNIKI W TEKŚCIE W FORMIE PRZESZŁEJ. JAKA JEST ICH FORMA PODSTAWOWA?

ANSWER THE QUESTIONS

1.WHERE DID THEY GO?……………….

2.WHEN DID THEY GO THERE?…………..

3.HOW LONG DID THEY STAY THERE?……..

4.WHERE DID THEY STAY?……………..

5.DID THEY BUY ANYTHING?……………

6.DID THEY HAVE A GOOD TIME?………..

ZDANIA PRZECZĄCE W PAST SIMPLE

Przykład:

Posłuchaj

I DID NOT GO TO SCHOOL – nie byłem w szkole

HE DID NOT MAKE A CAKE – on nie zrobił ciasta

WE DIDN?T PLAY FOOTBALL – nie graliśmy w piłkę nożną

ZDANIE PRZECZĄCE TWORZYMY DODAJĄC DO OPERATORA- DID – SŁÓWKO: NOT

Posłuchaj

PAMIĘTAJ ŻE CZASOWNIK NADAL JEST W FORMIE PODSTAWOWEJ- nie ma już końcówki ?ed albo drugiej formy!!!!!!

ZAMIEŃ ZDANIA NA PRZECZENIA

Posłuchaj

1. I WENT TO SCHOOL??.I DID NOT GO TO SCHOOL.!!!!

2. I played computer yesterday????????????

3. She went to the hairdresser yesterday???????

4. We made a cake????????????????

5. They played football??????????????

6. He had a house???????????????

7. Alex had a beautiful wife????????????

8. My husband worked in a factory?????????

9. You took a photo of a cat????????????

10. I saw Jenny in the supermarket??????????

Posłuchaj