Lekcja 3 – Przedimek nieokreślony

Lekcja 3 – Przedimek nieokreślony

Przedimki

W języku angielskim mamy klasę wyrazów, które towarzyszą rzeczownikowi podobnie jak przymiotniki, ale różnią się od nich tym, że nie opisują osób lub rzeczy, ale jest wskazują, identyfikują, klasyfikują, wyliczają itp. Najważniejszą grupę tych określników stanowią przedimki.

Przedimki (z ang. the Articles) to wyrazy: ?the? oraz ?a/an?.

Użycie przymiotników wiąże się z podzialem na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Przedimek nieokreślony (a, an)

Przedimek nieokreślony występuje przed nazwami rzeczy policzalnych w liczbie pojedynczej.

Przedimek nieokreślony ?a? – używamy przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski, np. a cat

Przedimek nieokreślony ?an? używamy przed rzeczownikami, które zaczynają się od samogłoski, np. an umbrella

Ważne: zanim podejmiesz decyzje czy uzyć ?a? czy ?an? zwróć uwagę na wymowę danego rzeczownika. Dlaczego? Ponieważ w tym przypadku to wymowa danego rzeczownika decyduje, czy traktujemy to jako spółgłoskę czy jako samogłoskę. Jeśli np. piszemy dane słowo przez samogłoskę, ale wymawiamy je przez spółgłoskę musimy użyć “a”, np:

a university [a: juniversiti]

an hour [an aur]

Kiedy stosujemy przedimek nieokreślony a/an

– Kiedy chcemy powiedzieć, że mamy na myśli pojedynczy egzemplarz o danej nazwie, spośród rzeczy, osób lub zjawisk.

Przykład:

Kate has bought a car. – Kate kupiła samochód.

Kate has bought a new car. – Kate kupiła nowy samochód.

– Kiedy mówimy o przynależności danej rzeczy, osoby, zjawiska.

Przykład:

Gold is a metal. – Złoto jest metalem.

He is a singer. – On jest piosenkarzem.

– Gdy wymieniamy rzecz, osobę, zjawisko mając na myśli każdy obiekt o danej nazwie.

Przykład:

An aple is red. – Jabłko jest czerwone

Ćwiczenia

Test

1 Comment

  1. wspanialy kurs . znakomici lektorzy