Lekcja 31 – Zdania pytające ? Past Simple

Lekcja 31 – Zdania pytające ? Past Simple

Budowa zdania pytającego w czasie Past Simple.

Możemy zadawać pytania ogólne lub pytania szczegółowe.

Budowa zdania w czasie Pas Simple w pytaniu ogólnym wygląda następująco:

“did” + podmiot + czasownik w bezokoliczniku (I kolumna)

Przykład:

Did you work here? – Czy tu pracowałeś?

Budowa zdania w czasie Pas Simple w pytaniu szczegółowym wygląda następująco:

zaimek pytający + “did” + podmiot + czasownik w formie podstawowej (z opuszczeniem części, o którą pytamy)

Przykład:

What did you do here? – Co tu robiłeś?

Przykłady zdań pytających w czasie Simple Past (w odmianie przez osoby)

liczba pojedyncza:

Did I work? – Czy ja pracowałem?

Did you work? – Czy ty pracowałeś?

Did he work? – Czy on pracował?

Did she work? – Czy ona pracowała?

Did it work? – Czy ono pracowało?

Liczba mnoga:

Did we work? – Czy my pracowaliśmy?

Did you work? – Czy wy pracowaliście?

Did they work? – Czy oni pracowali?