Lekcja 32 ? Zdania przeczące ? Past Simple

Lekcja 32 ? Zdania przeczące ? Past Simple

Budowa zdania przeczącego w czasie Past Simple.

Budowa zdania przeczącego w czasie Past Simple.

podmiot + “did” + “not” (“didn`t”) + czasownik w bezokoliczniku (I kolumna)

Przykłady zdań przeczących w czasie Simple Past.

liczba pojedyncza:

I did not work. – Ja nie pracowałem.

You did not work. – Ty nie pracowałeś.

He did not work. – On nie pracował.

She did not work. – Ona nie pracowała.

It did not work. – To (ono) nie pracowało.

liczba mnoga

We did not work. – My nie pracowaliśmy.

You did not work. – Wy nie pracowaliście.

They did not work. – Oni nie pracowali.

Teraz znasz już czas Simple Past ? możesz więc tworzyć zdania w czasie przeszłym.