Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

Lekcja 36 – Konstrukcja – There is, there are

There is, there are

Konstrukcję there is i there are stosujemy, kiedy chcemy wskazać, że coś się gdzieś znajduje.

There is – jest, znajduje się

there are – są, znajdują się

Konstrukcja zdania twierdzącego z There is, there are

Liczba pojedyncza

There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania

There + is + a pen + on the table

(Na stole jest długopis)

Liczba mnoga

There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania

There + are + two pens + on the table

(Na stole są dwa długopisy)

Konstrukcja zdania pytającego z There is, there are

Aby powstało pytanie z użyciem ?there is?, ?there are? stosujemy inwersję – czyli szyk przestawny.

Przykłady:

Is there a pen on the table? – Czy na stole jest długopis?

Are there two pens on the table? – Czy na stole są dwa długopisy?

Is there carpet in the room? – Czy w pokoju jest dywan?

Are there strawberrys on the table? – Czy na stole są truskawki?

Konstrukcja zdania przeczącego z There is, there are

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie z użyciem ?there is?, ?there are? musimy dodać słowo “not” po “is” albo “are”.

Przykłady:

There is not a pen on the table. – Na stole nie ma długopisu.

There are not pens on the table. – Na stole nie ma dwóch długopisów.

There is not car in the parking. – Na parkingu nie ma samochodu.

There are not cars in the parking. – Na parkingu nie ma samochodów.

Zwróć uwagę na to, że: w przypadku, kiedy przed rzeczownikiem znajduje się przedimek określony “the”, zwykle zaczynasz zdanie od podmiotu.

Przykłady:

The book is on my desk. – Książka jest na moim biurku.

The car is in the parking. – Samochód jest na parkingu.

The books are in the livingroom. – Książki są w salonie.

The flowers are on the table. – Kwiaty są na stole.