Lekcja 37 – czas przyszły prosty – Future Simple

Lekcja 37 –  czas przyszły prosty – Future Simple

W dzisiejszej lekcji poznasz czas Future Simple. Dowiesz się, w jakich sytuacjach go używać oraz z jakimi okolicznikami czasu. Poznasz budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple.


Kiedy używamy czasu Future Simple

Czasu Future Simple używamy w następujących sytuacjach:

– kiedy mówimy o czynności która odbędzie się w przyszłości

– postaci Future Simple używamy również do wyrażania życzeń, obietnic, nadziei a także w prognozach pogody.

Przykłady:

I promise I will work harder. – Obiecuję, że będę bardziej pracował.

I will talk with her tomorrow. – Porozmawiam z nią jutro.

I will eat supper at home next week. – Zjem kolację w domu w następnym tygodniu.

W zdaniach postaci czasu Future Simple używamy często następujących określeń:

soon ? wkrótce

tomorrow ? jutro

the day after tomorrow ? pojutrze

next week ? w następnym tygodniu

next month ? w przyszłym miesiącu

next year ? w następnym roku

W dalszej części zajęć poznasz budowę zdania w czasie Future Simple.

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Simple
I shall/will eat. – Będę jeść.

You will eat. – Będziesz jeść

He will eat. – On będzie jeść.

She will eat. – Ona będzie jeść.

It will eat. – Ono będzie jeść.

We shall/will eat. – My będziemy jeść.

You will eat. – Wy będziecie jeść.

They will eat. – Oni będą jeść.

Budowa zdania pytającego w czasie Future Simple
Shall I eat? – Czy ja będę jeść?

Will you eat? – Czy będziesz jeść?

Will he eat? – Czy on będzie jeść?

Will she eat? – Czy ona będzie jeść?

Will it eat? – Czy ono będzie jeść?

Shall we eat? – Czy my będziemy jeść?

Will you eat? – Czy wy będziecie jeść?

Will they eat? – Czy oni będą jeść?

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Simple
I shall/will not eat. – Ja nie będę jeść.

You will not eat. – Ty nie będziesz jeść.

He will not eat. – On nie będzie jeść.

She will not eat. – Ona nie będzie jeść.

It will not eat. – Ono nie będzie jeść.

We shall/will not eat. – My nie będziemy jeść.

You will not eat. – Wy nie będziecie jeść.

They will not eat. – Oni nie będą jeść.

Teraz, kiedy masz przykłady tworzenia zdań twierdzących, pytających oraz przeczących w odniesieniu do każdej z osób, możesz sam tworzyć zdania w czasie Future Simple.

Zwróć uwagę na to, że w zdaniach twierdzących w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w pierwszej osobie liczby mnogiej, możesz użyć ?shall? lub ?will?. Taka sama sytuacja dotyczy zdań przeczących: tam również w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w pierwszej osobie liczby mnogiej można użyć ?shall? lub ?will?. Natomiast w zdaniach pytających pierwsza osoba liczby pojedynczej i pierwsza osoba liczby mnogiej powinna użyć tylko ?shall?.