Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Lekcja 38 – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim występuje różnica pomiędzy rzeczownikami policzalnym i niepoliczalnymi.

Rzeczownik policzalny (countable noun) występuje w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Możemy go używać w obu tych formach.

Przykłady:

Where is my pen?

Gdzie jest moje pióro?

Where are my pens?

Gdzie są moje pióra?

Rzeczownik niepoliczalny (uncountable noun) posiada tylko jedną formę – pojedynczą albo mnogą.

Przykłady:

I need some milk. – Potrzebuję trochę mleka.

I want some water. – Chcę trochę wody.

Wody czy mleka nie da się policzyć. Jest to zrozumiałe i jasne. Jednak w języku angielkim istnieją takie rzeczowniki niepoliczalne, które nie są tożsame z rzeczownikami niepoliczalnymi w języku polskim. Dlatego warto poznać kilka ogólnych przykładów – kategorii, do jakich mogą należeć rzeczowniki niepoliczalne.

Są to np.

– różnego rodzaju substancje. Przykłady: water, air, coffee, plastic, paper

– abstarkcyjne idee. Przykłady: fun, freedom, health, time

– aktywności. Przykłady: work, travel, football, help

– uczucia. Przykłady: anger, honesty, hope


[/box]

Rzeczowniki niepoliczalne tylko w liczbie mnogiej

Możemy również spotkać takie rzeczowniki, które mają swoją formę jedynie w liczbie mnogiej. Przykład z języka polskiego to np. słowo “drzwi”. Nawet, jeśli mamy na mysli jedne drzwi, mówimy “drzwi”. To samo dotyczy liczby mnogiej: “drzwi”. Czyli niezaleznie od tego, czy mówimy o drzwiach pojedynczych czy o większej ilości drzwi, zawsze musimy zastosować formę “drzwi”.

Pod spodem kilka przykładów takich rzeczowników w języku angielskim:

clothes, feelings, goods, jeans, means, thanks