Lekcja 4, poziom A0 ? Czasownik TO BE, liczba

Lekcja 4, poziom A0 ? Czasownik TO BE, liczba

Na początku powtarzamy zwroty i słowa z poprzedniej lekcji. W dalszej części poznajemy odmianę czasownika TO BE ? być, poznając przy okazji osoby liczby pojedynczej i mnogiej. Uczymy się odmiany. Poznajemy zasadę odróżniania liczby pojedynczej od liczby mnogiej i tworzenia jej. Uczymy się nowych słów i odmieniamy je. W lekcji czwartej mamy dialogi, dzięki którym powtarzamy to, czego nauczyliśmy się na poprzednich zajęciach, zwracając uwagę na odmianę przez osoby.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 3:

Iloma językami mówisz?

Mieszkam w ???????

Mówię po?????

Pochodzę z Polski

Mówię po niemiecku i po angielsku

Jestem lekarzem

Czy jesteś żonaty?

Nie, nie jestem

Czy jesteś aktorem?

Tak, jestem

Jak masz na nazwisko?

Gdzie mieszkasz?

Teraz zapoznamy się z odmianą czasownika TO BE być, ponieważ w języku angielskim ten czasownik ma nieregularną odmianę w czasie teraźniejszym. Przy okazji poznasz osoby w języku angielskim.

A więc posłuchaj i powtórz 2 razy:

Posłuchaj

Liczba pojedyncza

I AM – ja jestem

YOU ARE – ty jesteś

HE IS – on jest

SHE IS – ona jest

IT IS – ono jest

liczba mnoga

WE ARE – my jesteśmy

YOU ARE – wy jesteście

THEY ARE – oni, one są

Zwróć uwagę, że YOU znaczy ty ale również wy. Natomiast IT jest odpowiednikiem rodzaju nijakiego.

Posłuchaj odmiany zdania przez osoby:

Posłuchaj

I AM A COOK – jestem kucharzem

YOU ARE A COOK – ty jesteś kucharzem

HE IS A COOK – on jest kucharzem

SHE IS A COOK – ona jest kucharką

Teraz odmień tak samo podane zdanie. Pamiętaj, że w języku angielskim nazwy zawodów nie odmieniają się tak jak w jęz. polskim.

Posłuchaj

I AM A TEACHER – jestem nauczycielem

????????????

????????????

????????????

Teraz odmień zdanie, przy okazji poznajemy nowe słowa:

Posłuchaj

I AM A SHOP ASSISTANT – jestem sprzedawcą

????????????

????????????

????????????

A teraz spróbujmy w liczbie mnogiej odmienić zdanie:

Posłuchaj

WE ARE TEACHERS – my jesteśmy nauczycielami

YOU ARE TEACHERS – wy jesteście nauczycielami

THEY ARE TEACHERS – oni, one są nauczycielami

Widzimy tu pewne zmiany. W jęz. angielskim w liczbie mnogiej do każdego rzeczownika dodaje się ? s

a teacher znaczy jeden nauczyciel natomiast teachers znaczy nauczyciele.

Wszystkie te zasady będziemy stopniowo poznawać, na razie jednak proszę uczyć się całych zwrotów na pamięć

Tak samo przez osoby odmieniamy przymiotniki, tylko że w liczbie mnogiej nie dodajemy ?s.

Posłuchaj i powtórz
Posłuchaj

I AM HAPPY – jestem szczęśliwy

YOU ARE HAPPY – ty jesteś szczęśliwy

HE IS HAPPY – on jest szczęśliwy

SHE IS HAPPY – ona jest szczęśliwa

IT IS HAPPY – ono jest szczęśliwe

WE ARE HAPPY – my jesteśmy szczęśliwi

YOU ARE HAPPY – wy jesteście szczęśliwi

THEY ARE HAPPY – oni/one są szczęśliwi

Spróbuj odmienić inny przymiotnik przez osoby. Przy okazji uczymy się nowo poznanych słówek:

Posłuchaj

I AM SAD jestem smutny

??????????

??????????

??????????

??????????

WE????????

??????????

??????????

Zapisz usłyszane zdania:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj dialogu

Posłuchaj

A: HELLO ANN!

B: HELLO MONIKA, HOW ARE YOU?

A: THANKS, I?M FINE. AND YOU?

B: I?M FINE TOO. WHAT DO YOU DO?

A: I AM A SHOP ASSISTANT AND I LIVE IN KATOWICE.

B: THAT?S GREAT! I AM A TEACHER. I TEACH ENGLISH.

Posłuchaj

Posłuchaj

Powtórz dialog 2 razy. Wstaw brakujące zwroty:

A: ????ANN!

B: HELLO MONIKA, ????????

A: THANKS, ??????????

B: I?M FINE TOO. ?????????

A: I AM A SHOP ASSISTANT AND I???????.

B: THAT?S ???.!

I AM A TEACHER. ??????????.

Powtórz:

Ja uczę angielskiego

To świetnie

On jest smutny

Ona jest szczęśliwa

Ty jesteś nauczycielem

Co robisz?

Oni są nauczycielami

Ja jestem sprzedawcą

Posłuchaj