Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Lekcja 40 – wyższa i najwyższa forma przymiotników

Wyższa i najwyższa forma przymiotników

Teraz pora na to, abyś poznał jak stopniuje się przymiotniki.

Przymiotniki w języku angielskim, tak samo jak w języku polskim, mają stopień wyższy i najwyższy.
Oto przykład w języku polskim:

wysoki – wyższy – najwyższy

To samo w języku angielkim będzie wyglądało tak:

tall ? taller – the tallest

Zatem na powyższym przykładzie widzisz, że aby utworzyć stopień wyższy dodajemy końcówkę: -er. Aby utworzyć stopień najwyższy dodajemy końcówkę: -est. W przypadku stopnia najwyższego nie zapomnij również dodać ?the? przezd przymiotnikiem.

Jednak zasady te (czyli dodanie końcówki er w stopniu wyższym i dodanie końcówki est w stopniu najwyższym) dotyczą przymiotników regularnych. Nieregularnych zas musisz nauczyć się na pamięć.

Kolejną ważną sprawą jest to, że tak może być tworzony stopień wyższy i najwyższy od przymiotników jednosylabowych.

Przykłady:

quick – quicker – the quickest

czyli:

szybki ? szybszy ? najszybszy
happy – happier ? happiest

czyli:

szczęśliwy – szczęśliwszy – najszczęśliwszy
Natomiast stopień wyższy w przymiotnikach wielosylabowych tworzymy w następujący sposób:

– przed przymiotnikiem należy dopisać słówko “more” w stopniu wyższym

– przed przymiotnikiem należy dopisać słówko “the most” e stopniu najwyższym

Przykłady:

modern – more modern – the most modern

czyli:

nowoczesny ? nowocześniejszy ? najnowocześniejszy
careful – more careful – (the) most careful

czyli:

ostrożny – ostrożniejszy – najostrożniejszy