Lekcja 5, poziom A0 ? Alfabet, liczby

Lekcja 5, poziom A0 ?  Alfabet, liczby

Powtórz nowe słowa z lekcji czwartej i odmianę TO BE.

Dziś nauczysz się alfabetu angielskiego. Po kolei widzisz każdą literkę, w nawiasach znajduje się ich wymowa.

Odsłuchaj alfabetu śledząc każdą literkę i jej pisownię. Kiedy już poznasz alfabet angielski, będziesz mógł literować różne słowa. Umiejętność literowania czy zapisywania słów na podstawie przeliterowania ich jest bardzo ważna, ponieważ może Ci się przydać np. podczas wyjazdu za granicę, do kraju,w którym mówi się po angielsku (nawet podczas pobytu w hotelu, przy recepcji).

W tej lekcji poznasz dni tygodnia i nauczysz się liczenia od 0 do 10. Teraz będziesz już mógł prawidłowo podać swój nr telefonu czy zapisać czyjś numer telefonu tylko ze słuchu.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 4:

To świetnie

Ja uczę angielskiego

Oni są smutni

My jesteśmy szczęśliwi

On jest

wy jesteście

Co robisz?

a ty?

Ona jest nauczycielką

One są nauczycielkami

Poznaliśmy na poprzedniej lekcji odmianę słówka TO BE być- powtórz ją z pamięci, jeśli nie potrafisz wróć do poprzedniej lekcji i przećwicz to zanim przejdziesz do dalszej części lekcji.

Zaczniemy od alfabetu

Posłuchaj

a /ej/

b /bi/

c /si/

d /di:/

e /i:/

f /ef/

g /dżi:/

h /ejcz/

i /aj/

j /dżej/

k /kej/

l /el/

m /em/

n /en/

o /oł/

p /pi:/

q /kju:/

r /ar:/

s /es/

t /ti:/

u /ju:/

v /wi:/

w / dab ju:/

x /eks/

y /łaj/

z /zed/

Powtórz alfabet kilka razy. Na początek możesz literować patrząc na alfabet, po jakimś czasie musisz robić to już z pamięci.

Alfabet potrzebny jest nam do literowania wyrazów, zwłaszcza naszych imion i nazwisk, co jest bardzo przydatne za granicą.

Posłuchaj:

Posłuchaj

A: HELLO! MY NAME IS MONIKA KULEC

B: COULD YOU SPEEL THAT?

A: YES. MY NAME IS M-O-N-I-K-A K-U-L-E-C

Jeśli jakaś litera jest podwójna mówimy

Posłuchaj

np. double f = podwójne f.

Spróbuj przeliterować swoje imię I nazwisko:

MY NAME IS?????

Posłuchaj

COULD YOU SPEEL THAT? – Czy możesz to przeliterować?

Posłuchaj i przeliteruj sam NAZWISKA: (możesz zapisać na karteczce nazwiska i imiona twoich znajomych i ćwiczyć literowanie).

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

A teraz zapisz wyrazy które usłyszysz, będą to przeliterowane imiona:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Dziś wzbogacimy nasze słownictwo. Posłuchaj nowych zwrotów.

Posłuchaj

MONDAY – PONIEDZIAŁEK

TUESDAY – WTOREK

WEDNESDAY – ŚRODA

THURSDAY – CZWARTEK

FRIDAY – PIĄTEK

SATURDAY – SOBOTA

SUNDAY – NIEDZIELA

Należy pamiętać że dni po angielsku i miesiące również piszemy dużą literą. KIEDY CHCEMY POWIEDZIEĆ w poniedziałek, czy we wtorek.. itd. Do dnia dodajemy słówko ON

Przykład:

Posłuchaj

Zapisz usłyszane dni:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Powtórz jeszcze raz alfabet i dni tygodnia!!!! Przejdź potem do liczb.

Teraz nowe liczby. Posłuchaj i powtórz 2 razy głośno:

Posłuchaj

0 – zero

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

powtórz liczby:

3??????

8??????

2??????

1??????

10?????

4??????

6??????

5??????

9??????

0??????

7??????

Powtórz:

Poniedziałek???

we wtorek??????

Osiem??????????

Dziesięć???????

Środa ?????????

w czwartek?????

W piątek???????

Niedziela??????

Dwa????????????

dziewięć ??????

Siedem?????????

Pięć???????????

Posłuchaj