Lekcja 6, poziom A0 ? Odległość

Lekcja 6, poziom A0 ? Odległość

Na początku powtórzymy zwroty z lekcji 5. Jeśli nie zapamiętałeś czegoś, wróć do poprzedniej lekcji. W lekcji 6 poćwiczymy razem zapisywanie cyfr ze słuchu i poznamy kolejne liczby.

Teraz już będziesz umiał policzyć do dwudziestu. W dalszym ciągu ćwiczymy literowanie ? robimy to na podstawie dni tygodnia.

Dzisiejsza lekcja pomoże Ci w określaniu tego, czy coś jest blisko czy daleko ? oczywiście, w języku angielskim. Będziesz już potrafił rozróżniać pomiędzy THIS a THAT.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 5:

Czy możesz to przeliterować?

Poniedziałek

Środa

Piątek

Czwartek

Osiem

dwa

Pięć

Dziewięć

Przeczytaj po angielsku podane numery:

Posłuchaj

564791 ????????

123456 ????????

091207 ????????

215730 ????????

801045 ????????

102044 ????????

Zapisz usłyszane cyfry:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Zapisz usłyszane dni tygodnia, i przetłumacz je na język polski. Dni te będą przeliterowane:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

OTO nowe cyfry. LISTEN AND REPEAT- posłuchaj i powtórz

Posłuchaj

11 ELEVEN

12 TWELVE

13 THIRTEEN

14 FOURTEEN

15 FIFTEEN

16 SIXTEEN

17 SEVENTEEN

18 EIGHTEEN

19 NINETEEN

20 TWENTY

Odpowiedz po angielsku na usłyszane pytania:

Posłuchaj

Odpowiedz po angielsku na usłyszane pytania:

Posłuchaj

Odpowiedz po angielsku na usłyszane pytania:

Posłuchaj

Nowe zwroty. Posłuchaj i powtórz 2 razy:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

THIS IS – to jest ( coś co wskazujemy że jest blisko nas)

THAT IS – tam jest ( pokazujemy że coś jest dalej od nas)

Posłuchaj

THIS IS A WOMAN – to jest kobieta ( czyli blisko nas)

Posłuchaj

THAT IS A MAN – tam jest mężczyzna ( czyli jest oddalony od nas)

W języku angielskim te zwroty nazywamy zaimkami wskazującymi.

Spróbuj uzupełnić zdania tak jak w przykładzie:

PRZYKŁAD:

????? A BOY (TO JEST CHŁOPIEC)

THIS IS A BOY

1.????? A GIRL. (TAM JEST DZIEWCZYNKA)

2.????? A CAR . (TAM JEST SAMOCHÓD)

3.????? A DESK. (TO JEST BIURKO)

4.????? A COMPUTER. (TO JEST KOMPUTER)

5.????? A BED. (TAM JEST ŁÓŻKO)

Teraz posłuchaj czy dobrze wstawiłeś i powtórz co najmniej dwa razy. Zauważ, że pojawiły się nowe słówka.

Posłuchaj

ZAPISZ USŁYSZANE ZDANIA I CYFRY:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Powtórz poznane słówka:

dwadzieścia???????????? osiemnaście????????????

jedenaście?????????????

piętnaście?????????????

chłopiec???????????????

kobieta????????????????

to jest kot????????????

tam jest mężczyzna?????

łóżko??????????????????

samochód???????????????

PROSZĘ DOKŁADNIE POWTÓRZYC WSZYSTKIE LEKCJE.

Posłuchaj