Lekcja 6 – Zaimki pytające

Lekcja 6 – Zaimki pytające

Zaimki pytające (who, what, which, where, when, why i how)

Kiedy tworzymy pytania szczegółowe zaimek pytający jest na pierwszym miejscu (np. gdzie, co jak, dlaczego itd.). Po nich występuje szyk zdania pytającego w danym czasie lub formie gramatycznej.

Omówmy je kolejno:

who – kto

Przykłady:

Who is it? – Kto to jest?

Who is your best friend? – Kto jest twoim najlepszym przyjacielem?

what ? co/jaki/jaka/jakie?

Przykłady:

What are you doing? – Co robisz?

What is your name? – Jak się nazywasz?

What is her name? – Jak ona się nazywa?

which ? który/która/które?

Which do you want? – Które chcesz?

Which is yours? – Który jest twój?

where ? gdzie?

Where are you? – Gdzie jesteś?

Where is he? – Gdzie on jest?

Where are we? – Gdzie jesteśmy?

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

when ? kiedy?

When will you visit us? – Kiedy nas odwiedzisz?

When did you buy your new car? – Kiedy kupiłeś nowy samochód?

why ? dlaczego?

Przykłady:

Why are you crying? – Dlaczego płaczesz?

Why are you sitting? – Dlaczego siedzisz?

Why are you standing? – Dlaczego stoisz?

how ? jak?

How old are you? – Ile masz lat?

How long have you been waiting? – Jak długo czekałeś?

How many people is here? – Ile tu jest osób?

hastagi na stronie:

#zaimki pytające angielski