Lekcja 7 – Poziom A0 – Czynności

Lekcja 7 – Poziom A0 – Czynności

Na początku lekcji 7 powtarzamy słowa i zwroty z lekcji 6. Powtarzamy zwroty przywitania, słuchamy dialogu na podstawie którego uczymy się mówić o tym, co lubimy robić. P

oznajemy nowe słowa związane z różnymi czynnościami, między innymi z tym co lubimy i czego nie lubimy robić.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 6:

To jest kot??????

Tam jest pies????????

To jest kobieta????

Tam jest chłopiec????????

To jest komputer????

Tam jest dziewczynka??????

15????

13????

19????

20????

17????

12????

Nowe słówka dotyczące pór dnia:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

THE…powtórz zdania 2 razy

Kiedy mówimy że robię coś np. rano przed wyraz dodajemy IN THE…powtórz zdania 2 razy

Posłuchaj

I GO TO SCHOOL IN THE MORNING – Idę do szkoły rano

Posłuchaj

I PLAY COMPUTER IN THE EVENING – Gram na komputerze wieczorem

Posłuchaj

WE EAT DINNER IN THE AFTERNOON – My jemy obiad popołudniu

Posłuchaj

Posłuchaj

popołudniu mówimy GOOD AFTERNOON – dzień dobry

Posłuchaj

wieczorem mówimy GOOD EVENING – dobry wieczór

Posłuchaj

Listen to the dialogue – Posłuchaj dialogu

A: I don?t know what to do this afternoon.

B: Let?s go to the swimming pool.

A: I don?t like swimming.

B: So, What do you like?

A: I like watching TV and listening to the music.

B: That?s boring. I like sport. Sport is very interesting. I know! Let?s go to the cinema and then to bowling alley.

Przećwiczmy nowe zwroty:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

INTERESTING – interesujący,-a, interesujące

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Pojawiają się tu poznane czasowniki takie jak WATCH i mają dopisaną końcówkę ?ING.

W dialogu pojawia się słówko WATCHING. znaczy to samo co WATCH – oglądać.

Jest to jedna z zasad gramatyki angielskiej, po czasowniku LIKE do czynności którą lubimy robić dodajemy końcówkę ?ING. NAJLEPIEJ ZAPOZNAJMY SIĘ Z PRZYKŁADEM:

Posłuchaj

I LIKE WATCHING TV – Lubię ( co robić?) oglądać telewizję

Posłuchaj

I DON?T LIKE SWIMMING – nie lubię ( co robić ) pływać

Uzupełnij przykłady dopisując ?ing. następnie powtórz 2 razy:

Posłuchaj

1.I LIKE PLAY? THE COMPUTER

2.WE LIKE GO? TO THE CINEMA

3.I DON?T LIKE WATCH? FILMS

4.I DON?T LIKE LISTEN? TO THE MUSIC

Uzupełnij brakujące wyrazy w dialogu i przeczytaj go 2 razy a potem poćwicz z pamięci:

A: I don?t know?????????

B: Let?s ?????????

A: I don?t like??????

B: So, What do you like?

A: I like ?????and?????????

B: That?s boring. I like ??? Sport is??????

I know! Let?s go ??????.and then??????

POWTÓRZ TĄ LEKCJĘ 2 RAZY BARDZO DOKŁADNIE, NAUCZ SIĘ NOWYCH ZWROTÓW NA PAMIĘĆ!:) GOOD LUCK (powodzenia)

Posłuchaj