Język angielski online - bezpłatny kurs angielskiego


Zapisz się na płatne lekcje z nauczycielem

Lekcje z prywatnym nauczycielem: Angielski przez Skype

lekcja 4

Na początku powtarzamy zwroty i słowa z poprzedniej lekcji. W dalszej części poznajemy odmianę czasownika TO BE – być, poznając przy okazji osoby liczby pojedynczej i mnogiej. Uczymy się odmiany. Poznajemy zasadę odróżniania liczby pojedynczej od liczby mnogiej i tworzenia jej. Uczymy się nowych słów i odmieniamy je. W lekcji czwartej mamy dialogi, dzięki którym powtarzamy to, czego nauczyliśmy się na poprzednich zajęciach, zwracając uwagę na odmianę przez osoby.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 3:

Iloma językami mówisz?
Mieszkam w …………………
Mówię po……………
Pochodzę z Polski
Mówię po niemiecku i po angielsku
Jestem lekarzem
Czy jesteś żonaty?
Nie, nie jestem
Czy jesteś aktorem?
Tak, jestem
Jak masz na nazwisko?
Gdzie mieszkasz?


Teraz zapoznamy się z odmianą czasownika TO BE być, ponieważ w języku angielskim ten czasownik ma nieregularną odmianę w czasie teraźniejszym. Przy okazji poznasz osoby w języku angielskim.
A więc posłuchaj i powtórz 2 razy:

PosłuchajLiczba pojedyncza
I AM - ja jestem
YOU ARE - ty jesteś
HE IS - on jest
SHE IS - ona jest
IT IS - ono jest


liczba mnoga
WE ARE - my jesteśmy
YOU ARE - wy jesteście
THEY ARE - oni, one są


Zwróć uwagę, że YOU znaczy ty ale również wy. Natomiast IT jest odpowiednikiem rodzaju nijakiego.

Posłuchaj odmiany zdania przez osoby:
Posłuchaj I AM A COOK - jestem kucharzem
YOU ARE A COOK - ty jesteś kucharzem
HE IS A COOK - on jest kucharzem
SHE IS A COOK - ona jest kucharką


Teraz odmień tak samo podane zdanie. Pamiętaj, że w języku angielskim nazwy zawodów nie odmieniają się tak jak w jęz. polskim.

Posłuchaj I AM A TEACHER - jestem nauczycielem
………………………………
………………………………
………………………………


Teraz odmień zdanie, przy okazji poznajemy nowe słowa:

PosłuchajI AM A SHOP ASSISTANT - jestem sprzedawcą
………………………………
………………………………
………………………………


A teraz spróbujmy w liczbie mnogiej odmienić zdanie:

Posłuchaj WE ARE TEACHERS - my jesteśmy nauczycielami
YOU ARE TEACHERS - wy jesteście nauczycielami
THEY ARE TEACHERS - oni, one są nauczycielami


Widzimy tu pewne zmiany. W jęz. angielskim w liczbie mnogiej do każdego rzeczownika dodaje się – s
a teacher znaczy jeden nauczyciel natomiast teachers znaczy nauczyciele. Wszystkie te zasady będziemy stopniowo poznawać, na razie jednak proszę uczyć się całych zwrotów na pamięć

Tak samo przez osoby odmieniamy przymiotniki, tylko że w liczbie mnogiej nie dodajemy –s.

Posłuchaj i powtórz

Posłuchaj I AM HAPPY - jestem szczęśliwy
YOU ARE HAPPY - ty jesteś szczęśliwy
HE IS HAPPY - on jest szczęśliwy
SHE IS HAPPY - ona jest szczęśliwa
IT IS HAPPY - ono jest szczęśliwe


WE ARE HAPPY - my jesteśmy szczęśliwi
YOU ARE HAPPY - wy jesteście szczęśliwi
THEY ARE HAPPY - oni/one są szczęśliwi


Spróbuj odmienić inny przymiotnik przez osoby. Przy okazji uczymy się nowo poznanych słówek:

Posłuchaj I AM SAD jestem smutny
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………


WE……………………
…………………………
…………………………


Zapisz usłyszane zdania:

PosłuchajA--……………………………


PosłuchajB--……………………………


PosłuchajC--……………………………


PosłuchajD--……………………………


PosłuchajE--……………………………


PosłuchajF--………………………………


Posłuchaj dialogu

Posłuchaj A: HELLO ANN!
B: HELLO MONIKA, HOW ARE YOU?
A: THANKS, I’M FINE. AND YOU?
B: I’M FINE TOO. WHAT DO YOU DO?
A: I AM A SHOP ASSISTANT AND I LIVE IN KATOWICE.
B: THAT’S GREAT! I AM A TEACHER. I TEACH ENGLISH.


PosłuchajTHAT’S GREAT -to świetnie!


PosłuchajI TEACH… - ja uczę …


Powtórz dialog 2 razy. Wstaw brakujące zwroty:

A: …………ANN!
B: HELLO MONIKA, …………………?
A: THANKS, ………………………?
B: I’M FINE TOO. ……………………?
A: I AM A SHOP ASSISTANT AND I………………….
B: THAT’S ……….!
I AM A TEACHER. ………………………….


Powtórz:

Ja uczę angielskiego
To świetnie
On jest smutny
Ona jest szczęśliwa
Ty jesteś nauczycielem
Co robisz?
Oni są nauczycielami
Ja jestem sprzedawcą


PosłuchajBYE BYE

14.07.2007. 11:18

Ta treść nie została jeszcze Skomentowana.