Lekacja 5 – Zaimki wskazujące

Lekacja 5 – Zaimki wskazujące

Na dzisiejszych zajęciach poznasz zaimki wskazujące i zaimki pytające oraz przymiotniki dzierżawcze.

Na najbliższych lekcjach poznasz również podstawowy czas: Present Simple.
Do tego mamy dla Ciebie przykłady zdań do każdego nowego zagadnienia gramatycznego. Zapraszamy.

Zaimki wskazujące (this, that, these, those)

this ? ten, ta, to

that ? tamten, tamta, tamto

these ? ci, te

those ? tamci,tamte

Wskazują na konkretną rzecz lub osobę, do której odnosi się osoba mówiąca. Te zaimki to: this, that, these, those.
Możemy je podzielić na bliższe i dalsze, poza tym, jest podział na liczbę pojedynczą i mnogą.

Zatem, zaimki wskazujące ?this? i ?that? należą do liczby pojedynczej, natomiast ?these?, ?those? do liczby mnogiej.

Czyli:

this ? liczba pojedyncza. Używamy go, gdy wskazujemy na osobę lub rzecz, która znajduje się blisko nas (w czasie lub w przestrzeni).

these – liczba mnoga. Używamy, gdy wskazujemy osoby lub rzeczy, która znajduje się blisko nas (w czasie bądź w przestrzeni).

that – liczba pojedyncza używamy, gdy wskazujemy osobę lub rzecz, która znajduje się daleko (w czasie bądź w przestrzeni).

those – liczba mnoga, używamy, gdy wskazujemy osoby lub rzeczy, która znajduje się daleko (w czasie bądź w przestrzeni).

Zaimki wskazujące (this, these, that, those) występują przed rzeczownikami.

hastagi na stronie:

#zaimki wskazujące angielski ćwiczenia klasa 4