Lekcja 39 – formy There was i there were

Lekcja 39 –  formy There was i there were

There was i there were

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy konstrukcję there is/are to – teraz zaś pora na poznanie konstrukcji there was i there were.

W tym wypadku, jeśli nie pamiętasz tej lekcji, powinieneś ją sobie powtórzyć. Będzie to bowiem klucz do zrozumienia, kiedy stosujemy there was i there were.

Jeśli chcesz zatem powiedzieć, gdzie jakaś rzecz czy osoba znajdowała się w przeszłości, musisz jedynie pamiętać, że słowa is/are zastępujemy ich przeszłymi formami was/were.

Teraz dowiesz się, kiedy używamy konstrukcji there was/there were.

Przede wszystkim, konstrukcji takiej użyjesz, kiedy chcesz powiedzieć, że coś się gdzieś znajduje. Bardzo często używamy tej konstrukcji w przypadku opisywania

miejsca, pomieszczenia, wystroju wnętrz, itp.

Konstrukcja zdania z there was/there were

Teraz dowiesz się, jak zbudować zdanie z there was/there were.

Zobacz na poniższy przykład:

There was a chair in the room. – W pokoju było/znajdowało się krzesło.

To był przykład z użyciem liczby pojedynczej, w tym wypadku: chair – krzesło

A teraz spójrz na przykład w liczbie mnogiej:

There were some chairs in the room. – W pokoju było/znajdowało się parę krzeseł.

Na podstawie powyższego przykładu widzisz, kiedy stosujemy ?was? a kiedy ?were?.

?Was? użyjemy w przypadku liczby pojedynczej, natomiast ?were? użyjemy w przypadku liczby mnogiej.

hastagi na stronie:

#konstrukcja there was there were