Lekcja 24 – Konstrukcja ?there is? i ?there are?

Lekcja 24 – Konstrukcja ?there is? i ?there are?

Na dzisiejszych zajęciach poznasz konstrukcję ?there is? i ?there are?. Dowiesz się, w jakich sytuacjach ich używać. Do tego przykłady.
Poznasz również konstrukcje z ?there is? i ?there are? w zdaniach oznajmujących, pytających oraz przeczących.

There is i there are

there is – jest, znajduje się

there are – są, znajdują się

Zwrotów there is i there are używamy w następujących sytuacjach:

– kiedy chcemy udzielić informacji na jakiś temat:

There is a school in the Oldstreet. – Jest szkoła na Oldstreet.

There are 78 shops in the city. – Jest 78 sklepów w mieście.

– kiedy opisujemy jakieś miejsce:

There is beautifull garden. – Jest piekny ogród.

There are some trees in the garden. – Jest kilka drzew w ogrodzie.

Kiedy używasz konstrukcji ?there is? używaj przedimka nieokreślonego ?a? lub ?an?. Wtedy mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy. Jeśli używamy ?there are? w przypadku liczby mnogiej, również mówimy po raz pierwszy o danej rzeczy.

Form “there is”, “there are” można używać w różnych czasach. Należy wtedy zastosować czasownik be w odpowiednim czasie.

Przykłady:

There was many vegetables in the corner. – Było wiele warzyw w rogu.

There vill be no people in the market. – Nie było ludzi na rynku.

W kolejnej części lekcji początku poznasz konstrukcję zdań z użyciem ?there is? i ?there are?.

Zdania twierdzące

Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej:

There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania

Przykłady:

There is an apple in the fridge. – W lodówce jest jabłko.

There is a table in the room. – W pokoju znajduje się stół.

Konstrukcja dla rzeczowników które są w liczbie mnogiej:

There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania

Przykłady:

There are five apples in the fridge. – W lodówce jest pięć jabłek.

There are ten tables in the room. – W pokoju znajduje się pięć stołów.

Zdania pytające

Chcąc utworzyć pytanie przy użyciu konstrukcji ?there is? i ?there are? należy zastosować inwersję (szyk przestawny).

Przykłady:

Is there an apple in the fridge. – Czy w lodówce jest jabłko?

Is there a table in the room. – Czy w pokoju znajduje się stół?

Are there five apples in the fridge. – Czy w lodówce jest pięć jabłek?

Are there ten tables in the room. – Czy w pokoju znajduje się pięć stołów?

Zdania przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące z użyciem konstrukcji ?there is? i ?there are? należy dodać słówko “not” po “is” albo “are”.

Przykłady:

There is not an apple in the fridge. – W lodówce nie ma jabłka.

There is not a table in the room. – W pokoju nie znajduje się stół.

There are not five apples in the fridge. – W lodówce nie ma pięciu jabłek.

There are not ten tables in the room. – W pokoju nie ma pięciu stołów.

hastagi na stronie:

#there is there are