Lekcja 26 – Czasownik modalny ?have to?

Lekcja 26 – Czasownik modalny ?have to?

Czasownik modalny ?have to?

have to ? musieć

Czasownika modalnego “have to” używamy mówiąc o obowiązkach lub o zasadach, czy o tym, że coś jest lub nie jest konieczne. Jest to jak gdyby przymus narzucony przez kogoś. Jednym słowem, używając “have to” mówimy o czymś, co ktoś narzucił nam do wykonania lub coś, czego oczekuje ktoś od nas czy od osoby lub osób, których dotyczą wypowiadane słowa.

Zdania twierdzące z użyciem “have to”

Budowa zdania twierdzącego z użyciem “have to”

Podmiot + to have + to + bezokolicznik + określenie

Przykłady:

I have to help him. – Muszę mu pomóc.

You have to help him. – Musisz mu pomóc.

He has to help him. – On musi mu pomóc.

She has to help him. – Ona musi mu pomóc.

It has to help him. – Ono musi mu pomóc.

We have to help him. – My musimy mu pomóc.

You have to help him. – Wy musicie mu pomóc.

They have to help him. – Oni muszą mu pomóc.

Zwróć uwagę na to, że 3 osoba liczby pojedynczej ma formę: “has”.
Zdania pytające z użyciem “have to”

Budowa zdania pytającego z użyciem “have to”

To have + podmiot + to + bezokolicznik + określenie

Przykłady:

Have I to help him. – Czy muszę mu pomóc.

Have you to help him. – Czy musisz mu pomóc.

Has he to help him. – Czy on musi mu pomóc.

Has she to help him. – Czy ona musi mu pomóc.

Has it to help him. – Czy ono musi mu pomóc.

Have we to help him. – Czy my musimy mu pomóc.

Have you to help him. – Czy wy musicie mu pomóc.

Have they to help him. – Czy oni muszą mu pomóc.

Zwróć uwagę na to, że 3 osoba liczby pojedynczej ma formę: “has”.
Zdania przeczące z użyciem “have to”

Budowa zdania przeczącego z użyciem “have to”

Podmiot + to have + not + to + bezokolicznik + określenie

Przykłady:

I have not to help him. – Nie muszę mu pomóc.

You have not to help him. – Nie musisz mu pomóc.

He has not to help him. – On nie musi mu pomóc.

She has not to help him. – Ona nie musi mu pomóc.

It has not to help him. – Ono nie musi mu pomóc.

We have not to help him. – My nie musimy mu pomóc.

You havec not to help him. – Wy nie musicie mu pomóc.

They have not to help him. – Oni nie muszą mu pomóc.

Zwróć uwagę na to, że 3 osoba liczby pojedynczej ma formę: “has”.

hastagi na stronie:

#CZASOWNIK HAVE TO