Lekcja 18- Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous

Lekcja 18- Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous

Present Continuous

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Dowiesz się teraz, kiedy używamy czasu Present Continuous.

Present Continuous uzywamy mówiąc o:

– czynności, która odbywa się nieprzerwanie w chwili, gdy o niej mówimy.

Przykłady:

I am eating an ice-cream now. – Jem teraz lody.

I am sitting now. – Siedzę teraz.

What are you doing now? – Co teraz robisz?

– czynności dokonującej się w czasie teraźniejszym ale niekoniecznie w chwili, gdy o niej mówimy.

Przykłady:

You are working very hard this week. – Ty pracujesz bardzo ciężko w tym tygodniu.

We are coming very late today. – Przychodzimy dziś bardzo późno.

– czynności przyszłej zaplanowanej i mającej się wkrótce spełnić.

Przykłady:

I am going to the cinema tonight. – Wieczorem idę do kina.

We are coming this year. – Przyjeżdżamy w tym roku.

Teraz, kiedy już wiesz, w jakich sytuacjach użyć czasu Present Continuous. Pora więc na nowe informacje. Pod spodem są przykłady określeń, jakich możemy użyć budując zdania w czasie Present Continuous.

Przy użyciu czasu Present Continuous często występują takie określenia jak:

now ? teraz

today ? dzisiaj

these days ? ostatnio

this month ? w tym miesiącu

this year ? w tym roku

at present ? obecnie

at the moment ? w tej chwili