Lekcja 3, poziom A0 ? Zawód i pochodzenie

Lekcja 3, poziom A0 ? Zawód i pochodzenie

Powtarzamy zwroty z lekcji drugiej dotyczące samopoczucia oraz wykonywanego zawodu i pochodzenia. Poznajemy nowe słowa w kontekście pytań o imię i nazwisko. Po trzeciej lekcji będziemy potrafili prawidłowo przedstawić się, powiedzieć skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy, czym się zajmujemy oraz odpowiedzieć na pytanie, czy mamy żonę lub męża.

W lekcji trzeciej mamy dłuższe dialogi, które wskazują na to, w jaki sposób możemy prowadzić rozmowę dotyczącą nas samych. Uczymy się również konwersacji poprzez zadawanie pytań drugiej osobie i odpowiadanie na jej pytania.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 2:

Mam się świetnie

mam się nie najlepiej

Miasteczko

Miasto

Jestem studentem

Jestem sprzedawcą

Uczę się angielskiego i niemieckiego

Zapoznajmy się z pytaniami:

Jeśli na niektóre znasz odpowiedź, spróbuj jej udzielić.

Posłuchaj

1. WHAT?S YOUR NAME? – Jak masz na imię?

Posłuchaj

2. WHAT?S YOUR SURMANE? – Jak masz na nazwisko?

Posłuchaj

3. WHERE ARE YOU FROM? – Skąd pochodzisz?

Posłuchaj

4. WHERE DO YOU LIVE? – Gdzie mieszkasz?

Posłuchaj

5. HOW MANY LANGUAGES DO YOU SPEAK? – Iloma językami mówisz?

Teraz nauczymy się odpowiedzi na zadane wyżej pytania:

Posłuchaj

Posłuchaj

2. MY SURNAME IS??? – Moje nazwisko to??

Posłuchaj

3. I?M FROM? – Pochodzę z?( np. Polski)

Posłuchaj

Posłuchaj

5. I SPEAK ??? – Mówię po?(np. angielsku)

Znając nowe zwroty, posłuchaj dialogu:

Posłuchaj

A: HELLO, MY NAME IS TOM. WHAT?S YOUR NAME? B: MY NAME IS JOHN.

A: WHAT?S YOUR SURNAME?

B: MY SURNAME IS BROWN.

A: NICE TO MEET YOU JOHN.

B: NICE TO MEET YOU TOM. WHERE ARE YOU FROM?

A: I?M FROM POLAND. AND YOU?

B: I?M FROM ENGLAND.

A: WHERE DO YOU LIVE?

B: I LIVE IN LONDON. AND YOU, TOM?

A: I LIVE IN KATOWICE.

B: HOW MANY LANGUAGES DO YOU SPEAK?

A: I SPEAK POLISH AND ENGLISH.

Jeszcze kilka nowych zwrotów:

Posłuchaj

I SPEAK POLISH AND ENGLISH – mówię po polsku i angielsku

Posłuchaj

I?M FROM ENGLAND – pochodzę z Anglii

Powtórz dialog 2 razy i spróbuj odtworzyć go z pamięci. Dopowiedz brakujące zwroty:

A: HELLO, MY NAME IS TOM.

????????NAME?

B: MY NAME IS JOHN.

A: WHAT?S????????

B: MY SURNAME IS BROWN.

A: NICE TO MEET YOU JOHN.

B: ??????????TOM.

???????????.FROM?

A: ???????POLAND. AND YOU?

B:????????????.

A: WHERE ????????

B: I LIVE IN LONDON. AND YOU, TOM?

A:???????????.

B: HOW MANY ??????????SPEAK?

A: I SPEAK?????????????.

Powiedz po angielsku:

Na imie mam Adam

Mieszkam w Gdyni

Pochodzę z Anglii

Mówię po polsku i angielsku

Moje nazwisko to Kowalski

Posłuchaj kolejnego dialogu i zapoznaj się ze słówkami:

Posłuchaj

A: MY NAME IS ROB BROWN. I?M FROM ENGLAND.

B: I?M KLAUS. I?M FROM GERMANY. I SPEAK GERMAN AND ENGLISH.

A: I SPEAK POLISH AND ENGLISH. WHAT DO YOU DO KLAUS?

B: I?M A STUDENT. AND YOU?

A: I?M DOCTOR.

B: ARE YOU MARRIED?

A: YES, I AM. AND YOU?

B: NO, I?M NOT.

WHAT DO YOU DO – Co robisz ? ( ogólne pytanie, odpowiadamy na nie zazwyczaj jaki mamy zawód) NIE MÓWIMY CO TERAZ ROBIMY, tylko ogólnie.

I?M DOCTOR – Jestem lekarzem

ARE YOU MARRIED? – Czy jesteś żonaty?

YES, I AM – Tak, jestem

NO, I?M NOT – Nie, nie jestem

Na wszystkie pytania zaczynające się od ARE YOU?? Odpowiadamy:

YES, I AM gdy się zgadzamy albo NO, I?M NOT gdy się nie zgadzamy z pytaniem. Oto przykład:

ARE YOU AN ACTOR? NO, I?M NOT. – Jesteś aktorem? Nie, nie jestem.

Przećwicz całą lekcję jeszcze raz. Powtórz wszystkie zwroty. Gdy je opanujesz możesz przejść do kolejnej lekcji. Z czasem będzie się pojawiać coraz więcej słówek i zwrotów, dlatego należy solidnie opanować podstawy.

Powtórz zwroty :

Jak masz na nazwisko?

Czy jesteś żonaty?

Co robisz?

Nie, nie jestem

Jestem lekarzem

Mówię po niemiecku

Pochodzę z Anglii

Mieszkam w Warszawie

Posłuchaj