Lekcja 30 – Zdania twierdzące ? Past Simple

Lekcja 30 – Zdania twierdzące ? Past Simple

Teraz zapoznasz się z budową zdań w czasie Past Simple.

Oto zasady:

– w zdaniach twierdzących używamy czasownika nieregularnego z II kolumny (czas przeszły)
– w pytaniach stosujemy: ?Did? a następnie używamy czasownika nieregularnego z I kolumny (bezokolicznik)
w przeczeniach używamy ?did not? oraz czasownika nieregularnego z I kolumny (bezokolicznik)
Budowa zdania twierdzącego w czasie Past Simple.

podmiot + II forma czasownika (czasowniki regularne mają końcówkę “-ed”)

Przykłady zdań twierdzących w czasie Simple Past.

Liczba pojedyncza:

I worked. ? Ja pracowałam.

You worked. – Ty pracowałaś.

He worked. – On pracował.

She worked. – Ona pracowała.

It worked. – Ono pracowało.

Liczba mnoga:

We worked. – My pracowaliśmy.

You worked. – Wy pracowaliście.

They worked. – Oni pracowali.